Word videregående

Forkunnskap:Gode grunnleggende kunnskaper i Word
Kursform:Projektorbasert undervisning, en arbeidsstasjon per deltaker
Varighet:1 dager / 2 kvelder  – 6 timer
Materiell:Bok fra DataPower og annet materiell
Pris:5.990,-

Målet med kurset 

Denne modulen krever at du kan utnytte et tekstbehandlingsprogram ved å bruke noen av de mer komplekse funksjonene i programmet. Med en kompetanse som ligger over grunnleggende nivå skal du effektivt kunne produsere tekstdokumenter av høy kvalitet. Din kompetanse skal inkludere ferdigheter som raffinert typografisk presentasjon og oppstilling av tekst, innsetting og håndtering av tabeller, bilder, diagrammer og avansert paginering.
Du skal kunne produsere store komplette dokumenter og kunne bruke verktøy for fletting.


Excel videregående

Forkunnskap:Gode grunnleggende kunnskaper i Excel
Kursform:Projektorbasert undervisning, en arbeidsstasjon per deltaker
Varighet:1 dager / 2 kvelder  – 6 timer
Materiell:Bok fra DataPower og annet materiell
Pris:5.990,-

Målet med kurset 

Denne modulen krever at du kan utnytte et regnearkprogram ved å bruke noe av den mer komplekse funksjonaliteten i programmet til å produsere avanserte modeller. Med en kompetanse som ligger over grunnleggende nivå skal du effektivt kunne organisere data matematisk og logisk, hente ut informasjon, og bruke verktøyene i programmet for å presentere og produsere regnearkdata av høy kvalitet. Din kompetanse skal inkludere ferdigheter i behandling av celler i et regneark, utforming av matematiske og logiske formler ved å bruke de avanserte funksjonene som er tilgjengelig, samt redigering og bearbeiding av numeriske verdier, tekst og grafiske data. Du skal kunne produsere resultater fra flere arbeidsbøker, utforme diagrammer og makroer, sortere data og bruke funksjonaliteten i programmet for å optimalisere beregninger.


PowerPoint videregående

Forkunnskap:Gode grunnleggende kunnskaper i PowerPoint
Kursform:Projektorbasert undervisning, en arbeidsstasjon per deltaker
Varighet:1 dager / 2 kvelder  – 6 timer
Materiell:Bok fra DataPower og annet materiell
Pris:5.990,-

Målet med kurset 

Denne modulen krever at du kan skal forstå de grunnleggende elementene ved planlegging og utforming av en presentasjon. Du skal effektivt kunne bruke noen av de mer komplekse funksjonene i presentasjonsverktøyet. Du skal kunne realisere mye av potensialet som ligger i verktøyet og produsere presentasjoner med avanserte format og layout teknikker og med bruk av multimedia effekter. Du skal kunne lage avanserte grafer og redigere tegninger, bilder og objekter. Du skal også kunne lage og bruke makroer i presentasjonen.