IT-Kunnskap skal holde flere opplæringsprosjekter med hovedvekt på data som verktøy, i kombinasjon med lesing, skriving og hverdagsmatematikk. Kompetanse Norge (tidligere VOX), Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, yter tilskudd til denne opplæringen.

Kompetansepluss-kurs (tidligere kalt BKA-kurs)

Kursene er laget for bedriftene og deres ansatte. Alle kursene er delt inn i 3 forskjellige nivå ut fra ferdighetsnivå

 1. Digitale ferdigheter 50 timer
 2. Lesing og skriving 40 timer
 3. Regning 50 timer
 4. Muntlige ferdigheter 30 timer, må kombineres med et av de andre kursene
 • Kursene er laget for voksne.
 • All opplæring er dialogbasert og mye foregår på PC.
 • Det er lagt opp til en hyggelig og sosial ramme rundt opplæringen.
 • Vi stiller med PCer.

IT-Kunnskap Midt-Norge AS er en tilbyder av disse kursene. Se Kompetanse Norge.

Fordeler ved Kompetanse pluss- kurs

Fordeler for bedriften ved å la de ansatte få bedre basiskompetanse er:

 • Færre feil; gode leseferdigheter gjør det enklere å forstå plukklister, ordresedler, beskjeder og arbeidsbeskrivelser.
 • Mindre svinn; regneferdigheter er nødvendig for å beregne bruk av råvarer, kalkulere materialbehov og få kassa til å stemme.
 • Bedre kvalitetssikring; korrekt skriftlig rapportering fra de ansatte gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag.
 • De ansatte og bedriften; blir mer omstillingsdyktige og attraktiv for oppdrag.
 • God basiskompetanse; gjør at ansatte blir mer selvgående.
 • Trygge ansatte; gir lavere sykefravær.
 • Smidigere bedrift; flere automatiserte prosesser stiller krav til mer effektive lese/ skrive og dataferdigheter.
 • Flere faglærte; anbudsrunder krever ofte dokumenterbar kompetanse. Opplæring i grunnleggende ferdigheter kan være første steg på vei mot fagbrev eller annen fagopplæring.
 • Bedre datakunnskaper; gjør også at mange blir tryggere i bruk av andre digitale innretninger som mobiltelefon, billett/betalings automater osv.