BKA- Prosjekter i samarbeid med Vox 2011 – 2012

IT-Kunnskap i samarbeid med VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skal holde fire opplæringsprosjekter med hovedvekt på data som verktøy, i kombinasjon med lesing, skriving og hverdagsmatematikk.

Prosjektene i Namdalen er i samarbeid med OBN, Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen, og deres medlemsbedrifter.

Vi skal heve basiskompetansen til ca. 100 personer fra flere bedrifter i Namsos, Overhalla/ Skogmo og Steinkjer.

Vi starter kursene i september, og de skal være ferdige i januar.

 • Kurset er gratis for bedriftene og deres ansatte.
 • Kurset er på 70-75 timer.
 • Kurset er laget for voksne.
 • All opplæring er dialogbasert og foregår på PC.
 • Det er lagt opp til en hyggelig og sosial ramme rundt opplæringen.
 • Kursene er laget for to nivåer; nivå 1 for nybegynnere og de som kan enkel bruk av PC, nivå 2 for de som kan en del om data.

Kursene var fullbooket.

BKA- Prosjekter i samarbeid med Vox 2010 – 2011

IT-Kunnskap i samarbeid med VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, skal holde to opplæringsprosjekter med hovedvekt på data som verktøy, i kombinasjon med lesing, skriving og hverdagsmatematikk.

Det første prosjektet er i samarbeid med OBI, Opplæringskontorene for byggfag, og deres medlemsbedrifter.

Vi skal heve basiskompetansen til ca. 100 personer fra flere bedrifter i Steinkjer og Verdal.

Vi starter i oktober med de første kursene, som skal være ferdige i januar. Andre pulje med kurs, starter i januar og er ferdig i april.

 • Kurset er gratis for bedriftene og deres ansatte.
 • Kurset er på 70 timer.
 • Kurset er laget for voksne.
 • All opplæring er dialogbasert og foregår på PC.
 • Det er lagt opp til en hyggelig og sosial ramme rundt opplæringen.
 • Kursene er laget for to nivåer; nivå 1 for nybegynnere og de som kan enkel bruk av PC, nivå 2 for de som kan en del om data.

Fordeler for bedriften ved å la de ansatte få bedre basiskompetanse er:

 • Færre feil; gode leseferdigheter gjør det enklere å forstå plukklister, ordresedler, beskjeder og arbeidsbeskrivelser.
 • Mindre svinn; regneferdigheter er nødvendig for å beregne bruk av råvarer, kalkulere materialbehov og få kassa til å stemme.
 • Bedre kvalitetssikring; korrekt skriftlig rapportering fra de ansatte gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag.
 • De ansatte og bedriften; blir mer omstillingsdyktige og attraktiv for oppdrag.
 • God basiskompetanse; gjør at ansatte blir mer selvgående.
 • Trygge ansatte; gir lavere sykefravær.
 • Smidigere bedrift; flere automatiserte prosesser stiller krav til mer effektive lese/ skrive og dataferdigheter.
 • Flere faglærte; anbudsrunder krever ofte dokumenterbar kompetanse. Opplæring i grunnleggende ferdigheter kan være første steg på vei mot fagbrev eller annen fagopplæring.
 • Bedre datakunnskaper; gjør også at mange blir tryggere i bruk av andre digitale innretninger som mobiltelefon, billett/betalings automater osv.

Kursene er fullbooket.

BKA Digital kompetanse 2007 – 2008

Grunnleggende ferdigheter i digital kompetanse,

Kurset var fulltegnet og er ferdig.

IT-Kunnskap i samarbeid med VOX (nasjonalt senter for læring i arbeidslivet – en etat under Kunnskaps- departementet), tilbyr gratis kurs til små og mellomstore bedrifter i Steinkjer og omegn. Kurset er ment for voksne arbeidstakere som ikke har fått dataopplæring via arbeid eller på skolen.

Kursstart
For at flest mulig skal kunne benytte seg av dette unike tilbudet, har vi valgt å kjøre kurset både på dagtid og på kveldstid. På dagtid kjøres kursene tirsdager fra 17.30 -21.30 – kurs på torsdager fra 09.00 – 13.00. Første kurskveld er tirsdag 28. august, og første kursdag er 30. august 2007. Påmeldingen skjer ved e-post, via nettsiden, post eller direkte henvendelse til IT-Kunnskap.

Det er 13 plasser pr. kursdag/kveld. Kurset består totalt av 10 kursøkter med varighet på 4 timer hver gang. De deltakerne som melder seg på alle 10 kursdagene, har fortrinn fremfor de som melder seg på f.eks. ett enkelt kurs.

Det vil bli en dialogpreget undervisning med oppgaver, erfaringer og problemstillinger fra deltakerne.

Noe av kursinnholdet:

Datamaskinen

 • Historien om datamaskinen
 • Den usynlige ”Tidstyven”
 • Arbeidsstilling
 • Datastørrelser og begrep
 • Bli kjent med datamaskinens oppbygging
 • Hva er et operativsystem?

Internett

 • Historie
 • Nettvett
 • Tjenester på Internett
 • Informasjonssikkerhet

 

Tekstbehandling

 • Programvinduet
 • Verktøylinjer
 • Innskriving av tekst
 • Formatering

 

E-post

 • Hva er elektronisk post
 • Programvinduet
 • Sende og motta e-post
 • Svar og videresend

Nyttige linker:

Kjøp PC lurt – VOX

Søk lurt – VOX

Søkemotorer:

Google

Kvasir

Kursene ble avholdt i IT-Kunnskap’s lokaler på Kunnskapsparken i Steinkjer.

Klikk her for artikkel fra Trønder-Avisa