IT-Kunnskap holder datakurs som er tilpasset seniorene i vårt nærområde (både i Namsos og Steinkjer).
Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet inneholder mange forskjellige elementer som til sammen er viktige å mestre i et moderne samfunn. Det dreier seg om kompetanse som gjør voksne i stand til å kunne bruke og nyttiggjøre seg digitale verktøy og tjenester knyttet til et bredt spekter av oppgaver og utfordringer i faglige og dagligdagse sammenhenger.

Vi har nybegynnerkurs og påbyggingskurs kurs for Seniorer.

Alle kursene er på 12 timer (3 timer x 4 dager)

Kursene vi har er:
– Nybegynnerkurs (tastatur, mus, bli kjent med datamaskinen, bli kjent med programmer, med mer) 
– Internett og nettbank
– Påbyggingskurs Internett, søking med mer
– Bildebehandling
– Tekstbehandling
– E-post
– Windows (lagre, mapper etc.)

Lengre kurs:
– Innføringskurs, 40 timer (bli kjent med datamaskinen, tekstbehandling, Internett og e-post)