Call Center er et fellesbegrep på mange forskjellige virksomheter. Fellesnevneren er at de benytter data/telefoni til å betjene kundene, og med det stilles det store krav til medarbeidernes kompetanse innenfor denne teknologien. Alle de forskjellige Call Centrene har mange like utfordringer som arbeidstakerne møter i hverdagen.

Ulike typer Call Center:

  • Mottakende
  • Oppsøkende
  • Brukerstøtte

Det vil være nyttig for arbeidstakeren å ha kunnskap om de forskjellige virksomheter/center.

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og ferdigheter om callcenter virksomhet gjennom data/telefoni opplæring, kundebehandling og forståelse av callcenter som forretningsmodell.

Målgruppe: Alle arbeidstakere som skal eller jobber i/med; Sentralbord, Support, Markedsundersøkelse, Telemarketing, Servicetorg og Servicemedarbeider.

Noe av kursinnholdet: 

  • Windows
  • Word (tekstbehandling)
  • Internett og e-post
  • Callcenter programvare
  • Kundebehandling, salg og stemmebruk
  • Telefonbruk
  • Arkivering
  • Informasjonsflyt/kommunikasjon
  • Telefoni/data
  • Håndtering av vanskelige kunder
  • Stresshåndtering
  • Motivering

Vi kan skreddersy kurset etter type virksomhet.